Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Cao Chí Hiếu

Bs Cao Chí Hiếu

Chuyên khoa: Lão khoa, Nội tổng quát

Tham gia từ: 9/2016

150,000 ₫ / lần tư vấn

NƠI LÀM VIỆC

 • Bệnh viện C Đà Nẵng

KINH NGHIỆM Y KHOA

 • Bệnh viện C Đà Nẵng
  Bác sĩ Điều trị Khoa Y Học Nhiệt đới
 • Bệnh viện C Đà Nẵng
  Bác sĩ Điều trị Nội Thận
 • Bệnh viện C Đà Nẵng
  Bác sĩ Điều trị Nội Hô Hấp
 • Bệnh viện C Đà Nẵng
  Phụ trách khoa Nội Lão Khoa

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

 • Đại học Y dược Thái Bình
  Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa
 • Đại học Y dược Huế
  Tốt nghiệp loại Khá Bác sĩ Chuyên khoa I - Chuyên ngành Nội Khoa
 • DIU Lão khoa
  Bằng DIU Lão khoa (Tập trung theo 4 đợt)
 • Đại học Y dược Huế
  Tốt nghiệp loại Khá Bác sĩ Chuyên khoa II - Chuyên ngành Nội khoa