Ảnh Bác sĩ Cao Chí Hiếu - Khám từ xa

Bác sĩ

Cao Chí Hiếu

Chuyên khoa: Lão khoa, Nội tổng quát

Bác sĩ tốt nghiệp chuyên khoa I, chuyên khoa II - chuyên ngành Nội Khoa, Đại học Y Dược Huế và hiện đang phụ trách khoa Nội Lão Khoa, Bệnh viện C Đà Nẵng.

27 năm

Kinh nghiệm

9.6 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Kinh nghiệm

 • Bệnh viện C Đà Nẵng

  1998 - 2000: Bác sĩ Điều trị Khoa Y Học Nhiệt đới - Bệnh viện C Đà Nẵng.

 • Bệnh viện C Đà Nẵng

  2000 - 2012: Bác sĩ Điều trị Nội Thận - Tiết Niệu - Bệnh viện C Đà Nẵng.

 • Bệnh viện C Đà Nẵng

  2012 - 2013: Bác sĩ Điều trị Nội Hô Hấp - Bệnh viện C Đà Nẵng.

 • Bệnh viện C Đà Nẵng

  2013 - Nay: Phụ trách khoa Nội Lão Khoa - Bệnh viện C Đà Nẵng.

 • 1994 - 1998: Công tác trong quân đội tại Quân chủng Hải quân. Cấp bậc lúc chuyển ngành: Đại úy - Chủ nhiệm quân Y Lữ đoàn 83HQ.

Học vấn

 • Đại học Y dược Thái Bình

  1994: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y dược Thái Bình.

 • Đại học Y dược Huế

  2008: Tốt nghiệp loại Khá Bác sĩ Chuyên khoa I - Chuyên ngành Nội Khoa tại Đại học Y dược Huế.

 • DIU Lão khoa

  2014 - 2016: Bằng DIU Lão khoa (Tập trung theo 4 đợt).

 • Đại học Y dược Huế

  2016: Tốt nghiệp loại Khá Bác sĩ Chuyên khoa II - Chuyên ngành Nội khoa tại Đại học Y dược Huế.

Nơi công tác

Bệnh viện C Đà Nẵng
 • Địa chỉ 122 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu,

Dịch vụ

 • Đặt lịch để khám online với Bs. Cao Chí Hiếu, 15 phút gọi thoại hoặc video