Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Lê Nguyễn Thụy Phương

Bs. Lê Nguyễn Thụy Phương

Chuyên khoa: Tâm thần học, Tâm lý

Tham gia từ: 9/2018

500,000 ₫ / lần tư vấn

NƠI LÀM VIỆC

 • Bệnh viện Pháp Việt (FV)
 • Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM
 • Đại học Y Dược Tp.HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA

 • Đại học Y Dược Tp.HCM
  2007: Giảng viên Bộ môn Tâm thần Đại học Y Dược TP.HCM
 • Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM
  2010: Bác sĩ khám và điều trị tại Phòng khám ngoại trú Tâm thần kinh – Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
 • Phòng khám Quốc tế Raffles Clinic
  2015: Phòng khám Quốc tế Raffles Clinic
 • Bệnh viện Pháp Việt (FV)
  2018: Phòng khám Ngoại trú Bệnh viện Pháp Việt (FV)

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

 • Bệnh viện Pháp Việt (FV)
  Bài báo “Khảo sát hiệu quả của Fluoxetine kết hợp với Olanzapine trên bệnh nhân trầm cảm” – Tạp chí Y học TP.HCM, trang 1, chuyên đề nội khoa 1, số 1, tập 22, năm 2018
 • Đại học Y Dược Tp.HCM
  2007: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa.
 • Đại học Y Dược Tp.HCM
  2010: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tâm thần.