Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Mạch Triều Hà

Bs. Mạch Triều Hà

Chuyên khoa: Nội thần kinh

Tham gia từ: 3/2017

100,000 ₫ / lần tư vấn

NƠI LÀM VIỆC

  • Bệnh viện An Bình TP.HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA

  • Bệnh viện An Bình TP.HCM
    Phó khoa Nội thần kinh - Đột Quỵ

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

  • Bác sĩ Chuyên khoa I - Nội thần kinh