Ảnh Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - telemedicine

Bác sĩ

Nguyễn Minh Tiến

Chuyên khoa: Tâm thần học, Tâm lý, Cai nghiện

Chủ đề tư vấn:
1. Can thiệp khủng hoảng, có ý tưởng tự sát
2. Các chủ đề khó khăn liên quan đến giới tính và tình dục
3. Cung cấp thông tin về các vấn đề sức khỏe tâm thần
4. Cung cấp thông tin về các dịch vụ sức khỏe tâm thần và tâm lý trị liệu
5. Tư vấn nghiện (rượu, ma túy, game, internet...) và cai nghiện

35 Năm

Kinh nghiệm

26.8 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Kinh nghiệm

 • Trung tâm Điều dưỡng và Cai Nghiện Ma túy Thanh Đa, Tp.HCM

  2003-2006: Chuyên viên tư vấn và hỗ trợ tâm lý tại Trung tâm Điều dưỡng và Cai Nghiện Ma túy Thanh Đa, Tp.HCM.

 • Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Tp.HCM

  2008-2010: Giảng viên các môn Tâm lý Y học và Giáo dục sức khỏe, Khoa Điều dưỡng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Tp.HCM.

 • 1994-1997: Biên tập viên Báo Thời Sự Y Dược Học và Báo Y học Cho Mọi Người, thuộc Hội Y Dược Học Tp.HCM

 • Trường ĐH Văn Hiến Tp.HCM

  2005 đến 2014: Giảng viên môn Tâm lý trị liệu tại Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Văn Hiến Tp.HCM.

 • 2001 đến nay: Tham gia Hội KH Tâm lý – Giáo dục Tp.HCM, Ủy viên Ban chấp hành Thành hội Tp.HCM và chi hội trưởng Chi hội Trị liệu Tâm lý TRĂNG NON.

 • Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh

  2011-2018: Giảng viên môn Tâm lý lâm sàng, Bộ môn Tâm lý, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM.

 • Trung tâm Thảo Đàn Tp.HCM

  Từ tháng 7-2018, chuyên viên giám sát và huấn luyện cho Trung tâm Thảo Đàn Tp.HCM.

 • 1988-1991: Bác sĩ tại Trung tâm Lao và Bệnh Phổi Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM

 • Trường Giáo dục Trẻ Khiếm thính HY VỌNG Bình Thạnh

  1992-1994: Phó Hiệu trưởng Trường Giáo dục Trẻ Khiếm thính HY VỌNG Bình Thạnh.

 • 2005-2009: Giảng viên các Lớp Đào tạo Kỹ năng Tham vấn Tâm lý do Hội KH TL-GD Tp.HCM tổ chức (mỗi năm một khóa).

 • Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Trẻ em, Chi nhánh NT2

  1997-2000: Tham gia Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Trẻ em, Chi nhánh NT2 tại Tp.HCM (TT chính do BS Nguyễn Khắc Viện thành lập tại Hà Nội).

 • CLB Trăng Non

  2001 đến nay: Làm Tâm lý trị liệu cho các trẻ em, vị thành niên và gia đình có vấn đề tâm lý tại CLB Trăng Non.

 • Trung tâm Tư vấn Tâm lý-Giáo dục và Tình yêu-Hôn nhân-Gia đình Tp.HCM

  2000-2002: Tham gia Dự án Sức khỏe Sinh sản Vị thành niên do Trung tâm Tư vấn Tâm lý-Giáo dục và Tình yêu-Hôn nhân-Gia đình Tp.HCM thực hiện với sự hỗ trợ của các tổ chúc CARE VÀ UNFPA.

 • Phòng Tham vấn và Xét nghiệm Tự nguyện ATS

  2005-2008: Chuyên viên giám sát và hỗ trợ cho Phòng Tham vấn và Xét nghiệm Tự nguyện ATS cho người có HIV tại 53 Vũ Tùng, Bình Thạnh. Chuyên viên đào tạo kỹ năng tham vấn cho Chương trình Phòng Chống HIV Tp.HCM.

 • Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch

  Từ tháng 7-2013 đến nay: Giảng viên lớp đào tạo Trị liệu Hệ thống Gia đình tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tp.HCM.

 • Từ 2014 đến nay: Chuyên viên giám sát và huấn luyện cho nhân viên xã hội Dự án Đồng hành Gia đình, do Tổ chức E&D (Trẻ em và Phát triển) tại Quận 8 và Tân Phú, Tp.HCM.

Học vấn

 • Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Trẻ Khuyết tật Tp.HCM

  1992-1993: Tham gia các khóa đào tạo về Giáo dục Trẻ Khiếm thính và Giáo dục trẻ Khuyết Tật do các chuyên viên của Ủy ban 2 Hà Lan thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Trẻ Khuyết tật Tp.HCM

 • Trung tâm Truyền thông GDSK (T4G)

  1989: Tham gia lớp Đào tạo Giảng viên Giáo dục Sức khỏe do Trung tâm Truyền thông GDSK (T4G) Tp.HCM tổ chức

 • Đại học Y Dược Tp.HCM

  1987: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, ĐH Y Dược Tp.HCM

 • Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch

  2003: Tốt nghiệp BS định hướng chuyên khoa tâm thần ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tp.HCM

 • Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch

  2003 - 2008: Tốt nghiệp lớp Tâm lý Trị liệu Gia đình và Can thiệp Hệ thống do ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp với Viện-Trường Louvain (Vương Quốc Bỉ) tổ chức tại Tp.HCM

Nơi công tác

Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch

Dịch vụ

 • Đặt lịch để khám online với Bs. Nguyễn Minh Tiến, 30 phút gọi thoại hoặc video