Khám chữa bệnh từ xa

Bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn

Bs Nguyễn Trí Đoàn

250,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Nhi

Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh

Bs Nguyễn Trọng Anh

200,000 ₫ / lần tư vấn

Y học thể thao, Chấn thương chỉnh hình, Nội soi khớp

Bác sĩ Phạm Thị Xuân Linh

Bs Phạm Thị Xuân Linh

250,000 ₫ / lần tư vấn

Nhi

Bác sĩ Lưu Hồng Vân

Bs Lưu Hồng Vân

220,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Nhi

Bác sĩ Trương Hữu Khanh

Bs Trương Hữu Khanh

50,000 ₫ / lần tư vấn

Nhi, Nội thần kinh, Nhiễm

Bác sĩ Trần Thị Mỹ Duyên

Bs Trần Thị Mỹ Duyên

250,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Nhi

Bác sĩ Trần Văn Công

Bs Trần Văn Công

300,000 ₫ / lần tư vấn

Nhi

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Tường

Bs Nguyễn Vĩnh Tường

200,000 ₫ / lần tư vấn

Tiêu hóa & gan mật, Hậu môn trực tràng

Bác sĩ Phan Quốc Bảo

Bs Phan Quốc Bảo

100,000 ₫ / lần tư vấn

Tai mũi họng

Bác sĩ Trình Ngô Bỉnh

ThS.Bs Trình Ngô Bỉnh

200,000 ₫ / 10 phút tư vấn

Da liễu

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam

Bs Nguyễn Cảnh Nam

200,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Nội thần kinh

Bác sĩ Mai Phan Tường Anh

Bs Mai Phan Tường Anh

100,000 ₫ / lần tư vấn

Tiêu hóa & gan mật, Ngoại khoa tiêu hóa, Hậu môn trực tràng

Bác sĩ Phạm Nguyễn Phương Hà

Bs Phạm Nguyễn Phương Hà

150,000 ₫ / lần tư vấn

Nội thận, Nội tổng quát, Nội hô hấp

Bác sĩ Lê Anh Tuấn

ThS.Bs Lê Anh Tuấn

250,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Hiếm muộn, Tiết niệu, Nam khoa

Bác sĩ Trần Thị Hồng An

ThS.Bs Trần Thị Hồng An

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nội tổng quát, Nội thận, Nội tiết

Bác sĩ Lê Hồng Hà

Bs Lê Hồng Hà

100,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Mắt

Bác sĩ Lương Chấn Lập

Bs.CK1 Lương Chấn Lập

50,000 ₫ / 20 phút tư vấn

Ung bướu

Bác sĩ Mai Duy Linh

Bs Mai Duy Linh

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nội cơ xương khớp, Lão khoa

Bác sĩ Trương Huỳnh Hồng Loan

ThS.Bs Trương Huỳnh Hồng Loan

150,000 ₫ / lần tư vấn

Phụ sản, Hiếm muộn

Bác sĩ Nguyễn Văn Hữu

Bs.CK2 Nguyễn Văn Hữu

100,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Nội tiết, Đái tháo đường

Bác sĩ Nguyễn Thị Đan Thanh

ThS.Bs Nguyễn Thị Đan Thanh

200,000 ₫ / lần tư vấn

Dinh dưỡng

Bác sĩ Trương Thành Trí

Bs Trương Thành Trí

220,000 ₫ / lần tư vấn

Ung bướu

Bác sĩ Đoàn Lê Minh Hạnh

Bs Đoàn Lê Minh Hạnh

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nội hô hấp, Nội tổng quát

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Yến

Bs Nguyễn Thị Hoàng Yến

100,000 ₫ / lần tư vấn

Bỏng, Vật lý trị liệu

Bác sĩ Trần Quang Trung

Bs Trần Quang Trung

50,000 ₫ / lần tư vấn

Tiêu hóa & gan mật, Nội tổng quát, Ung bướu

Bác sĩ Huỳnh Văn Hà

Bs Huỳnh Văn Hà

150,000 ₫ / lần tư vấn

Cai nghiện, Nội tổng quát, Y học Gia đình

Bác sĩ Lương Võ Quang Đăng

Bs.CK2 Lương Võ Quang Đăng

200,000 ₫ / 20 phút tư vấn

Tim mạch, Nội tổng quát, Nội hô hấp

Bác sĩ Phan Văn Mạnh

ThS.Bs Phan Văn Mạnh

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nội tổng quát

Bác sĩ Lê Nguyễn Thụy Phương

ThS.Bs Lê Nguyễn Thụy Phương

500,000 ₫ / lần tư vấn

Tâm thần học, Tâm lý

Bác sĩ Trần Thị Như Hoa

ThS.Bs Trần Thị Như Hoa

200,000 ₫ / lần tư vấn

Tim mạch, Nội tổng quát

Bác sĩ Trà Anh Duy

ThS.Bs Trà Anh Duy

150,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Tiết niệu, Nam khoa, Hiếm muộn

Bác sĩ Trần Thị Mai Linh

Bs Trần Thị Mai Linh

150,000 ₫ / lần tư vấn

Ngoại thần kinh

Bác sĩ Đặng Thị Đỉnh

Bs Đặng Thị Đỉnh

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nhi

Bác sĩ Phùng Thị Hương Thảo

ThS.Bs Phùng Thị Hương Thảo

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nhi

Bác sĩ Nguyễn Trí Quang

Bs.CK1 Nguyễn Trí Quang

200,000 ₫ / lần tư vấn

Nam khoa, Nội tổng quát, Tiết niệu

Bác sĩ Dư Huỳnh Hồng Ngọc

Bs Dư Huỳnh Hồng Ngọc

150,000 ₫ / lần tư vấn

Hiếm muộn, Phụ sản

Bác sĩ Nguyễn Huy Toàn

Bs Nguyễn Huy Toàn

200,000 ₫ / lần tư vấn

Chấn thương chỉnh hình, Nội cơ xương khớp

Bác sĩ Nguyễn Lê Trà Mi

Bs Nguyễn Lê Trà Mi

200,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Da liễu

Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Huê

Bs.CK1 Nguyễn Thị Bích Huê

200,000 ₫ / lần tư vấn

Da liễu

Bác sĩ Quách Văn

Bs.CK1 Quách Văn

200,000 ₫ / lần tư vấn

Phụ sản, Hiếm muộn, Da liễu

Bác sĩ Đặng Thanh Huy

Bs Đặng Thanh Huy

100,000 ₫ / lần tư vấn

Tim mạch, Nội tiết, Nội tổng quát

Bác sĩ Lê Hiếu Trọng Anh

Bs Lê Hiếu Trọng Anh

100,000 ₫ / lần tư vấn

Răng hàm mặt

Bác sĩ Nguyễn Thị Phụng

Bs Nguyễn Thị Phụng

250,000 ₫ / lần tư vấn

Nội hô hấp, Nội tổng quát

Bác sĩ Võ Hữu Tín

Bs Võ Hữu Tín

250,000 ₫ / lần tư vấn

Huyết học

Bác sĩ Trần Thị Bảo Vân

ThS.Bs Trần Thị Bảo Vân

100,000 ₫ / lần tư vấn

Phụ sản, Hiếm muộn, Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ Lê Hồ Xuân Duy

Bs Lê Hồ Xuân Duy

200,000 ₫ / lần tư vấn

Tai mũi họng

Bác sĩ Lê Thanh Hùng

Bs Lê Thanh Hùng

500,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Phụ sản

Bác sĩ L. Mason Cobb

Bs L. Mason Cobb

400,000 ₫ / lần tư vấn

Nhi

Bác sĩ Nguyễn Công Viên

Bs Nguyễn Công Viên

500,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Nhi

Bác sĩ Huỳnh Thanh Tân

Bs Huỳnh Thanh Tân

120,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Tâm thần học, Tâm lý

Bác sĩ Đậu Thế Canh

Bs Đậu Thế Canh

100,000 ₫ / lần tư vấn

Chấn thương chỉnh hình Nhi, Chấn thương chỉnh hình

Bác sĩ Đỗ Thị Nam Phương

Bs Đỗ Thị Nam Phương

500,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Tim mạch

Bác sĩ Trần Anh Ngọc

Bs Trần Anh Ngọc

150,000 ₫ / lần tư vấn

Tâm thần học, Tâm lý

Bác sĩ Phan Thiệu Xuân Giang

Bs Phan Thiệu Xuân Giang

800,000 ₫ / 30 phút tư vấn

Tâm lý, Tâm thần học

Bác sĩ Đoàn Văn Nguyên

Bs Đoàn Văn Nguyên

100,000 ₫ / lần tư vấn

Phụ sản, Nhi, Nội hô hấp, Nội tổng quát, Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ Lê Hoàng Ngọc Trâm

Bs Lê Hoàng Ngọc Trâm

120,000 ₫ / lần tư vấn

Tâm thần học, Tâm lý

Bác sĩ Nguyễn Thu Huyền

ThS.Bs Nguyễn Thu Huyền

100,000 ₫ / 25 phút tư vấn

Tim mạch

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Khánh

ThS.Bs Nguyễn Hoàng Khánh

150,000 ₫ / 30 phút tư vấn

Tim mạch

Bác sĩ Trần Vũ Hiếu

ThS.Bs Trần Vũ Hiếu

100,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Ngoại khoa tiêu hóa, Hậu môn trực tràng

Bác sĩ Cao Chí Hiếu

Bs.CK2 Cao Chí Hiếu

150,000 ₫ / lần tư vấn

Lão khoa, Nội tổng quát

Bác sĩ Hồ Dũng

ThS.Bs Hồ Dũng

150,000 ₫ / 30 phút tư vấn

Tâm thần học

Bác sĩ Valérie Mariès

Bs Valérie Mariès

500,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Nhi

Bác sĩ Nguyễn Thị Tâm

ThS.TL Nguyễn Thị Tâm

500,000 ₫ / 45 phút tư vấn

Tâm lý

Bác sĩ Vũ Mạnh Cường

Bs Vũ Mạnh Cường

200,000 ₫ / lần tư vấn

Tim mạch

Bác sĩ Nông Ngọc Sơn

Bs Nông Ngọc Sơn

100,000 ₫ / lần tư vấn

Ung bướu

Bác sĩ Hồ Hữu Lễ

Bs Hồ Hữu Lễ

60,000 ₫ / lần tư vấn

Nhi, Nội tổng quát

Bác sĩ Phạm Ngọc Dũng

Bs Phạm Ngọc Dũng

100,000 ₫ / lần tư vấn

Phụ sản

Bác sĩ Nguyễn Quý Hoàng

Bs Nguyễn Quý Hoàng

180,000 ₫ / 20 phút tư vấn

Nội cơ xương khớp, Phục hồi chức năng, Y học thể thao

Bác sĩ Nguyễn Quốc Huy

Bs Nguyễn Quốc Huy

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nhi, Tim mạch

Bác sĩ Huỳnh Thanh Sơn

Bs Huỳnh Thanh Sơn

200,000 ₫ / lần tư vấn

Lồng ngực, mạch máu

Bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa

Bs Nguyễn Trung Nghĩa

120,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Tâm thần học, Tâm lý

Bác sĩ Trần Thạch Thảo

Bs Trần Thạch Thảo

100,000 ₫ / lần tư vấn

Mắt

Bác sĩ Phan Hữu Tú

Bs Phan Hữu Tú

200,000 ₫ / lần tư vấn

Đái tháo đường, Nội tiết, Nội tổng quát

Bác sĩ Mạch Triều Hà

Bs.CK1 Mạch Triều Hà

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nội thần kinh

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Thu

Bs Nguyễn Thị Minh Thu

100,000 ₫ / lần tư vấn

Phụ sản