Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Trà Anh Duy

Bs. Trà Anh Duy

Chuyên khoa: Tiết niệu, Nam khoa, Hiếm muộn

Tham gia từ: 10/2017

150,000 ₫ / 15 phút tư vấn

NƠI LÀM VIỆC

 • Bệnh viện Bình Dân

KINH NGHIỆM Y KHOA

 • Bệnh viện Bình Dân
  2007 – 2010: Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Tiết Niệu - Bệnh viện Bình Dân
 • Bệnh viện Bình Dân
  2010 – 2013: Bác sĩ Điều trị Khoa Niệu A - Bệnh viện Bình Dân
 • Bệnh viện Bình Dân
  2013 – Nay: Bác sĩ Điều trị khoa Nam Học - Bệnh viện Bình Dân
 • Bệnh viện Bình Dân
  2014: Kiến tạo Ðơn vị Niệu Đạo - Bệnh viện Bình Dân cùng Trung tâm Tạo hình Tiết Niệu Irvine, Hoa Kỳ
 • 2017: Trưởng phòng Quản lý chất lượng bệnh viện
 • Hội Y học Giới tính Việt Nam (VSSM)
  Giảng viên Đại học Y dựoc Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành viên Hội Tiết Niệu – Thận Học Việt Nam (VUNA)
 • Thành viên Hội Niệu – Thận Học Tp.HCM (NUS-HCM)
 • Thành viên Hội Y học Giới tính Việt Nam (VSSM)
 • Thành viên Hội Y học Giới tính Thế giới (ISSM)
 • Thành viên Hội Nội Tiết Sinh Sản và Vô Sinh Tp.HCM (HOSREM)
 • Thành viên Hội Niệu Khoa Châu Á (UAA)
 • Thành viên Hội Niệu Khoa Châu Âu (EAU)
 • Thành viên Hội Tiết Niệu Thế giới (SIU)

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

 • Đại học Y Dược Tp.HCM
  2007: Tốt nghiệp Bác sĩ Trường Đại học Y Dược Tp.HCM
 • 2010: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Tiết Niệu
 • 2010: Tập huấn Bác sĩ Nội trú Tiết Niệu Châu Á tại Singapore
 • Đại học Y Dược Tp.HCM
  2012: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Y học – chuyên ngành Ngoại Thận và Tiết Niệu – Đại học Y Dược Tp.HCM
 • Đại học California, Irvine, Hoa Kỳ
  2014: Tu nghiệp Phẫu thuật Tạo hình Niệu Đạo Sinh dục Nam giới tại Trung tâm Tạo hình Tiết Niệu – Đại học California, Irvine, Hoa Kỳ
 • 13th UAA Congress 2015 & CUA Annual Meeting (22nd)
  2015: Tập huấn Bác sĩ Niệu Khoa trẻ Châu Á - Hội nghị “13th UAA Congress 2015 & CUA Annual Meeting (22nd)” tại Thượng Hải, Trung Quốc
 • PRISM Asia Seminar, Singapore
  2015: Tập huấn “Teaching Course for Endocrinologist and Urologists” – PRISM Asia Seminar, Singapore
 • Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TP.HCM
  Chứng chỉ “Vi phẫu căn bản” tại Khoa Phẫu Thuật Tạo Hình – Thẩm Mỹ