Ảnh Bác sĩ Trần Đỗ Lợi - telemedicine

Bác sĩ

Trần Đỗ Lợi

Chuyên khoa: Nội thần kinh nhi, Nội tổng quát Nhi

Bác sĩ nhi với gần 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện nhi trong thành phố, tâm huyết và nhiệt tình trong tư vấn vấn, chăm sóc và điều trị các vấn đề phát triển ở trẻ em , các bệnh lý nội nhi tổng quát và bệnh lý chuyên ngành nhi thần kinh.

11 Năm

Kinh nghiệm

13.5 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Bệnh nhân nói gì?

Từng bệnh nhân đều được mời chấm điểm và góp ý sau mỗi cuộc tư vấn. Mỗi lời cảm ơn đều được trân trọng, mỗi một góp ý đều được các bác sĩ và Wellcare nghiêm túc ghi nhận và chấn chỉnh.

Kinh nghiệm

 • Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

  2014-2019: bác sĩ chuyên khoa 1 nhi tại bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

 • Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

  2019-nay: bác sĩ chuyên ngành nhi thần kinh tại bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Học vấn

 • Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

  2013: tốt nghiệp đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch

 • Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

  2016: tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành nội nhi tại trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nơi công tác

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
 • Địa chỉ 15 Đ. Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ

 • Đặt lịch để khám online với Bs. Trần Đỗ Lợi, 20 phút gọi thoại hoặc video