Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Trần Thạch Thảo

Bs. Trần Thạch Thảo

Chuyên khoa: Mắt

Tham gia từ: 6/2017

100,000 ₫ / lần tư vấn

NƠI LÀM VIỆC

  • Bệnh viện Quốc tế Phương Châu

KINH NGHIỆM Y KHOA

  • Bệnh viện Quốc tế Phương Châu
    Bác sĩ Nhãn Khoa tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

  • Đại học Y Dược Cần Thơ
    Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa và Bác sĩ chuyên khoa I - Nhãn Khoa tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ