Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Trần Thạch Thảo

Bs Trần Thạch Thảo

Chuyên khoa: Mắt

Tham gia từ: 6/2017

100,000 ₫ / lần tư vấn

NƠI LÀM VIỆC

  • Bệnh viện Quốc tế Phương Châu

KINH NGHIỆM Y KHOA

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN