Khám từ xa sao bằng khám trực tiếp?

Khám từ xa sao bằng khám trực tiếp?

Khi cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều nghiêm túc trong thực hành telemedicine, bạn sẽ thấy hiệu quả đạt được vượt xa mong đợi ban đầu. Với bệnh nhân, nghiêm túc nghĩa là mô tả bệnh sử chính xác và đầy đủ, với bác sĩ, nghiêm túc chính là chú tâm lắng nghe và tư vấn kỹ lưỡng.

Để hỗ trợ, Wellcare còn có care team theo sát và hỗ trợ bạn từ khâu hướng dẫn bổ sung bệnh án, đến tận 24h sau khi cuộc gọi kết thúc.

Trên tất cả, làm nên sự khác biệt của Wellcare, chính là đội ngũ bác sĩ không chỉ giỏi nghề, chánh trực, mà còn thực hành tốt "y học chứng cứ", không làm dụng thuốc & xét nghiệm, và tuyệt đối tôn trọng người bệnh.

    - 22-06-2021 -

    Bài viết liên quan