Tại sao phải thanh toán trước, số tiền này có bị mất khi tôi chưa được tư vấn không?

Tại sao phải thanh toán trước, số tiền này có bị mất khi tôi chưa được tư vấn không?

Bởi vì: Phí khám cần được tạm khóa từ trước khi cuộc thoại tư vấn diễn ra.
Nhưng bạn yên tâm, chỉ sau khi bác sĩ xác nhận 'Hoàn tất' tư vấn, số tiền tạm khóa mới chính thức được chuyển thành doanh số của bác sĩ. Trong trường hợp bất khả kháng, bác sĩ không thể tư vấn cho bạn trong vòng 24h, bạn có thể chọn: (1) yêu cầu chuyển sang tư vấn với một bác sĩ khác cùng chuyên khoa, hoặc (2) số tiền đó sẽ được hoàn trả lại sổ khám online của bạn ngay khi bác sĩ click vào nút 'Hủy tư vấn' hoặc trong vòng 48h làm việc kể từ lúc bạn gửi yêu cầu hỗ trợ tới Wellcare.

- 17-04-2019 -

Bài viết liên quan