Công cụ

  • Ảnh - Khám từ xa Wellcare

    Biểu đồ tăng trưởng theo tiêu chuẩn CDC và WHO giúp phụ huynh theo dõi tăng trưởng của bé và xác định xem bé có phát triển bình thường, thiếu cân, thừa cân, hay béo phì