CHỌN BÁC SĨ

24 năm

Kinh nghiệm

13.2 phút

Tư vấn trung bình

99.4 %

Hài lòng

12 năm

Kinh nghiệm

13.4 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

18 năm

Kinh nghiệm

13.3 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Nguyễn Trọng Anh

Y học thể thao, Chấn thương chỉnh hình, Nội soi khớp

25 năm

Kinh nghiệm

6.2 phút

Tư vấn trung bình

97.3 %

Hài lòng

14 năm

Kinh nghiệm

31.6 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

8 năm

Kinh nghiệm

10.1 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Trương Hữu Khanh

Nhi, Nội thần kinh, Nhiễm

32 năm

Kinh nghiệm

9.5 phút

Tư vấn trung bình

98.3 %

Hài lòng

Trình Ngô Bỉnh

Da liễu, Bỏng

9 năm

Kinh nghiệm

8.4 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Phan Quốc Bảo

Tai mũi họng

25 năm

Kinh nghiệm

11.5 phút

Tư vấn trung bình

95.7 %

Hài lòng

Nguyễn Vĩnh Tường

Tiêu hóa & gan mật, Hậu môn trực tràng

25 năm

Kinh nghiệm

8 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Mai Phan Tường Anh

Tiêu hóa & gan mật, Ngoại khoa tiêu hóa, Hậu môn trực tràng

18 năm

Kinh nghiệm

13.5 phút

Tư vấn trung bình

90.9 %

Hài lòng

Nguyễn Cảnh Nam

Nội thần kinh

17 năm

Kinh nghiệm

12.9 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Nguyễn Lê Trà Mi

Da liễu, Bỏng

12 năm

Kinh nghiệm

13.7 phút

Tư vấn trung bình

94.7 %

Hài lòng

15 năm

Kinh nghiệm

15.2 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Huỳnh Thanh Tân

Tâm thần học, Tâm lý

3 năm

Kinh nghiệm

18.2 phút

Tư vấn trung bình

90.5 %

Hài lòng

Lê Anh Tuấn

Hiếm muộn, Tiết niệu, Nam khoa

25 năm

Kinh nghiệm

14.8 phút

Tư vấn trung bình

77.7 %

Hài lòng

Trần Thị Hồng An

Nội tổng quát, Nội thận, Nội tiết

28 năm

Kinh nghiệm

13.3 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Phạm Nguyễn Phương Hà

Nội thận, Nội tổng quát, Nội hô hấp

12 năm

Kinh nghiệm

14.9 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Đặng Thanh Huy

Tim mạch, Nội tiết, Nội tổng quát

26 năm

Kinh nghiệm

12 phút

Tư vấn trung bình

88.2 %

Hài lòng

9 năm

Kinh nghiệm

23.2 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng