CHỌN BÁC SĨ

25 năm

Kinh nghiệm

12 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Nguyễn Công Viên

Nhi, Y học Gia đình

33 năm

Kinh nghiệm

18.8 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

15 năm

Kinh nghiệm

15.5 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

19 năm

Kinh nghiệm

11 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Trần Thị Mai Linh

Ngoại thần kinh

13 năm

Kinh nghiệm

9.7 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Trương Hữu Khanh

Nhi, Nhiễm Nhi, Nội thần kinh nhi

33 năm

Kinh nghiệm

9.7 phút

Tư vấn trung bình

95 %

Hài lòng

Phan Quốc Bảo

Tai mũi họng

26 năm

Kinh nghiệm

8.6 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Trần Quang Trung

Tiêu hóa & gan mật, Nội tổng quát, Ung bướu

11 năm

Kinh nghiệm

8.2 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Trình Ngô Bỉnh

Da liễu, Bỏng

10 năm

Kinh nghiệm

9.4 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Tô Viết Thuấn

Nội tiết, Đái tháo đường

19 năm

Kinh nghiệm

8.7 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Nguyễn Vĩnh Tường

Tiêu hóa & gan mật, Hậu môn trực tràng

26 năm

Kinh nghiệm

9.9 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Huỳnh Thanh Tân

Tâm thần học, Tâm lý

4 năm

Kinh nghiệm

15 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Nguyễn Cảnh Nam

Nội thần kinh, Nội tổng quát, Y học Gia đình

18 năm

Kinh nghiệm

12.2 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Nguyễn Lê Trà Mi

Da liễu, Bỏng

13 năm

Kinh nghiệm

9 phút

Tư vấn trung bình

93.3 %

Hài lòng

Trần Thị Hồng An

Nội tổng quát, Nội thận, Nội tiết

29 năm

Kinh nghiệm

13 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

9 năm

Kinh nghiệm

8.6 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

5 năm

Kinh nghiệm

16 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

8 năm

Kinh nghiệm

8.4 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Mai Phan Tường Anh

Tiêu hóa & gan mật, Ngoại khoa tiêu hóa, Hậu môn trực tràng

19 năm

Kinh nghiệm

9 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Trần Như Minh Hằng

Tâm thần học, Tâm lý, Cai nghiện

23 năm

Kinh nghiệm

17.5 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Mai Duy Linh

Nội cơ xương khớp, Lão khoa, Nội tổng quát

11 năm

Kinh nghiệm

10 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Nguyễn Trí Quang

Nam khoa, Nội tổng quát, Tiết niệu

12 năm

Kinh nghiệm

10.8 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

13 năm

Kinh nghiệm

11.1 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Lê Anh Tuấn

Hiếm muộn, Tiết niệu, Nam khoa

26 năm

Kinh nghiệm

9.3 phút

Tư vấn trung bình

66.5 %

Hài lòng

10 năm

Kinh nghiệm

19.5 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Phạm Nguyễn Phương Hà

Nội thận, Nội tổng quát, Nội hô hấp

13 năm

Kinh nghiệm

11 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

13 năm

Kinh nghiệm

8.9 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Nguyễn Quý Hoàng

Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng, Y học thể thao

13 năm

Kinh nghiệm

21.2 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Đoàn Lê Minh Hạnh

Nội hô hấp, Nội tổng quát

18 năm

Kinh nghiệm

8.7 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Trương Huỳnh Hồng Loan

Phụ sản, Hiếm muộn

14 năm

Kinh nghiệm

10.7 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Bỏng, Vật lý trị liệu

12 năm

Kinh nghiệm

8.9 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

9 năm

Kinh nghiệm

8 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Nguyễn Văn Hữu

Nội tiết, Đái tháo đường

23 năm

Kinh nghiệm

9 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

19 năm

Kinh nghiệm

9.1 phút

Tư vấn trung bình

91.7 %

Hài lòng

Trần Thị Bảo Vân

Phụ sản, Hiếm muộn, Chẩn đoán hình ảnh

11 năm

Kinh nghiệm

8.6 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Lê Hồ Xuân Duy

Tai mũi họng

11 năm

Kinh nghiệm

11.3 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

16 năm

Kinh nghiệm

9.1 phút

Tư vấn trung bình

87.5 %

Hài lòng

13 năm

Kinh nghiệm

8.5 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Nguyễn Thị Phụng

Nội hô hấp, Nội tổng quát

14 năm

Kinh nghiệm

13 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Lê Hiếu Trọng Anh

Răng hàm mặt

10 năm

Kinh nghiệm

8.6 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng