CHỌN BÁC SĨ

25 năm

Kinh nghiệm

12 phút

Tư vấn trung bình

99.5 %

Hài lòng

15 năm

Kinh nghiệm

14 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

13 năm

Kinh nghiệm

11.7 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

19 năm

Kinh nghiệm

9.7 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Nguyễn Trọng Anh

Y học thể thao, Chấn thương chỉnh hình, Nội soi khớp

26 năm

Kinh nghiệm

9.3 phút

Tư vấn trung bình

97.9 %

Hài lòng

9 năm

Kinh nghiệm

17.4 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Trương Hữu Khanh

Nhi, Nội thần kinh, Nhiễm

33 năm

Kinh nghiệm

9.5 phút

Tư vấn trung bình

98.4 %

Hài lòng

Phan Quốc Bảo

Tai mũi họng

26 năm

Kinh nghiệm

9.8 phút

Tư vấn trung bình

96.6 %

Hài lòng

Trình Ngô Bỉnh

Da liễu, Bỏng

10 năm

Kinh nghiệm

8.8 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Nguyễn Vĩnh Tường

Tiêu hóa & gan mật, Hậu môn trực tràng

26 năm

Kinh nghiệm

14.8 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Nguyễn Cảnh Nam

Nội thần kinh

18 năm

Kinh nghiệm

10.8 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Nguyễn Lê Trà Mi

Da liễu, Bỏng

13 năm

Kinh nghiệm

18.1 phút

Tư vấn trung bình

95.7 %

Hài lòng

Đặng Thanh Huy

Tim mạch, Nội tiết, Nội tổng quát

27 năm

Kinh nghiệm

11.6 phút

Tư vấn trung bình

90.9 %

Hài lòng

Huỳnh Thanh Tân

Tâm thần học, Tâm lý

4 năm

Kinh nghiệm

14.3 phút

Tư vấn trung bình

91.3 %

Hài lòng

Mai Phan Tường Anh

Tiêu hóa & gan mật, Ngoại khoa tiêu hóa, Hậu môn trực tràng

19 năm

Kinh nghiệm

9.1 phút

Tư vấn trung bình

90.9 %

Hài lòng

Trần Thị Hồng An

Nội tổng quát, Nội thận, Nội tiết

29 năm

Kinh nghiệm

12.4 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

16 năm

Kinh nghiệm

17.9 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Lê Anh Tuấn

Hiếm muộn, Tiết niệu, Nam khoa

26 năm

Kinh nghiệm

14.4 phút

Tư vấn trung bình

77.7 %

Hài lòng

Phạm Nguyễn Phương Hà

Nội thận, Nội tổng quát, Nội hô hấp

13 năm

Kinh nghiệm

13.1 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

10 năm

Kinh nghiệm

24.3 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng