CHỌN BÁC SĨ

Ảnh Bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn - Khám từ xa Wellcare

Nguyễn Trí Đoàn

Nhi

23 năm kinh nghiệm

12.6 phút tư vấn bình quân

98.7 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh - Khám từ xa Wellcare

Nguyễn Trọng Anh

Y học thể thao, Chấn thương chỉnh hình, Nội soi khớp

24 năm kinh nghiệm

8 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Lưu Hồng Vân - Khám từ xa Wellcare

Lưu Hồng Vân

Nhi

11 năm kinh nghiệm

13.2 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Khám từ xa Wellcare

Trương Hữu Khanh

Nhi, Nội thần kinh, Nhiễm

31 năm kinh nghiệm

8 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Trần Văn Công - Khám từ xa Wellcare

Trần Văn Công

Nhi

7 năm kinh nghiệm

11 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Phạm Thị Xuân Linh - Khám từ xa Wellcare

Phạm Thị Xuân Linh

Nhi

17 năm kinh nghiệm

19.8 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Trần Thị Mỹ Duyên - Khám từ xa Wellcare

Trần Thị Mỹ Duyên

Nhi

13 năm kinh nghiệm

8 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Trình Ngô Bỉnh - Khám từ xa Wellcare

Trình Ngô Bỉnh

Da liễu, Bỏng

8 năm kinh nghiệm

8 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Phan Quốc Bảo - Khám từ xa Wellcare

Phan Quốc Bảo

Tai mũi họng

24 năm kinh nghiệm

13 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Tường - Khám từ xa Wellcare

Nguyễn Vĩnh Tường

Tiêu hóa & gan mật, Hậu môn trực tràng

24 năm kinh nghiệm

8 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Mai Phan Tường Anh - Khám từ xa Wellcare

Mai Phan Tường Anh

Tiêu hóa & gan mật, Ngoại khoa tiêu hóa, Hậu môn trực tràng

17 năm kinh nghiệm

12.8 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Lê Hồng Hà - Khám từ xa Wellcare

Lê Hồng Hà

Mắt

14 năm kinh nghiệm

8 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Trần Thị Hồng An - Khám từ xa Wellcare

Trần Thị Hồng An

Nội tổng quát, Nội thận, Nội tiết

27 năm kinh nghiệm

16 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Phạm Nguyễn Phương Hà - Khám từ xa Wellcare

Phạm Nguyễn Phương Hà

Nội thận, Nội tổng quát, Nội hô hấp

11 năm kinh nghiệm

8 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam - Khám từ xa Wellcare

Nguyễn Cảnh Nam

Nội thần kinh

16 năm kinh nghiệm

15.3 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Lê Anh Tuấn - Khám từ xa Wellcare

Lê Anh Tuấn

Hiếm muộn, Tiết niệu, Nam khoa

24 năm kinh nghiệm

13.5 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Nguyễn Thị Đan Thanh - Khám từ xa Wellcare

Nguyễn Thị Đan Thanh

Dinh dưỡng

8 năm kinh nghiệm

30 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Huỳnh Thanh Tân - Khám từ xa Wellcare

Huỳnh Thanh Tân

Tâm thần học, Tâm lý

2 năm kinh nghiệm

15.8 phút tư vấn bình quân

91.7 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Nguyễn Lê Trà Mi - Khám từ xa Wellcare

Nguyễn Lê Trà Mi

Da liễu, Bỏng

_ năm kinh nghiệm

8 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng

Ảnh Bác sĩ Nguyễn Văn Hữu - Khám từ xa Wellcare

Nguyễn Văn Hữu

Nội tiết, Đái tháo đường

21 năm kinh nghiệm

10 phút tư vấn bình quân

100 % hài lòng