Khám chữa bệnh từ xa

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Nam

Bs Nguyễn Cảnh Nam

200,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Nội thần kinh

Bác sĩ Trần Quang Trung

Bs Trần Quang Trung

50,000 ₫ / lần tư vấn

Tiêu hóa & gan mật, Nội tổng quát, Ung bướu

Bác sĩ Đoàn Lê Minh Hạnh

Bs Đoàn Lê Minh Hạnh

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nội hô hấp, Nội tổng quát

Bác sĩ Nguyễn Quý Hoàng

Bs Nguyễn Quý Hoàng

180,000 ₫ / 20 phút tư vấn

Nội cơ xương khớp, Phục hồi chức năng, Y học thể thao

Bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn

Bs Nguyễn Trí Đoàn

250,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Nhi

Bác sĩ Trương Thành Trí

Bs Trương Thành Trí

220,000 ₫ / lần tư vấn

Ung bướu

Bác sĩ Lương Chấn Lập

Bs.CK1 Lương Chấn Lập

50,000 ₫ / 20 phút tư vấn

Ung bướu

Bác sĩ Lương Võ Quang Đăng

Bs.CK2 Lương Võ Quang Đăng

200,000 ₫ / 20 phút tư vấn

Tim mạch, Nội tổng quát, Nội hô hấp

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Tường

Bs Nguyễn Vĩnh Tường

200,000 ₫ / lần tư vấn

Tiêu hóa & gan mật, Hậu môn trực tràng

Bác sĩ Phạm Thị Xuân Linh

Bs Phạm Thị Xuân Linh

220,000 ₫ / lần tư vấn

Nhi

Bác sĩ Trần Thị Hồng An

ThS.Bs Trần Thị Hồng An

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nội tổng quát, Nội thận, Nội tiết

Bác sĩ Nguyễn Thu Huyền

ThS.Bs Nguyễn Thu Huyền

100,000 ₫ / 25 phút tư vấn

Tim mạch

Bác sĩ Dư Huỳnh Hồng Ngọc

Bs Dư Huỳnh Hồng Ngọc

150,000 ₫ / lần tư vấn

Hiếm muộn, Phụ sản

Bác sĩ Phan Quốc Bảo

Bs Phan Quốc Bảo

100,000 ₫ / lần tư vấn

Tai mũi họng

Bác sĩ Phạm Nguyễn Phương Hà

Bs Phạm Nguyễn Phương Hà

150,000 ₫ / lần tư vấn

Nội thận, Nội tổng quát, Nội hô hấp

Bác sĩ Lê Hiếu Trọng Anh

Bs Lê Hiếu Trọng Anh

100,000 ₫ / lần tư vấn

Răng hàm mặt

Bác sĩ Trình Ngô Bỉnh

ThS.Bs Trình Ngô Bỉnh

200,000 ₫ / 10 phút tư vấn

Da liễu

Bác sĩ Lê Anh Tuấn

ThS.Bs Lê Anh Tuấn

250,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Hiếm muộn, Tiết niệu, Nam khoa

Bác sĩ Trần Thị Mỹ Duyên

Bs Trần Thị Mỹ Duyên

220,000 ₫ / 15 phút tư vấn

Nhi

Bác sĩ Mai Duy Linh

Bs Mai Duy Linh

100,000 ₫ / lần tư vấn

Nội cơ xương khớp, Lão khoa

Xem thêm 55 bác sĩ