Ảnh Bác sĩ Đỗ Ngọc Anh - telemedicine

Đỗ Ngọc Anh

Chuyên khoa: Tâm lý

Thạc sĩ Đỗ Ngọc Anh tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng tại Đại học Erasmus, Hà Lan, hiện đang là nhà tâm lý tại International Mental Care tại Hà Lan và tham gia nghiên cứu về sức khỏe tâm thần tại trường đại học Erasmus. Chuyên tham vấn, trị liệu bằng tiếng Việt, tiếng Anh với CBT, ACT, SFBT cho các vấn đề liên quan đến Rối loạn lo âu, trầm cảm, kiệt sức, stress, OCD, PTSD, rào cản văn hoá, khủng hoảng bản sắc, xung đột trong các mối quan hệ, etc. ở đối tượng vị thành niên, người lớn.

5 Năm

Kinh nghiệm

44.5 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Kinh nghiệm

  • 2020-2021: Chuyên viên tâm lý tại Viện Tâm lý Việt-Pháp, Hà Nội

  • 2022- hiện tại: Trợ lý nghiên cứu tại trường đại học Erasmus, Hà Lan

  • 2023- hiện tại: Nhà tâm lý tại International Mental Care, Hà Lan

  • 2023- hiện tại: Nhà tâm lý tại Tranquil, Hồ Chí Minh

Học vấn

  • 2015-2019: Cử nhân tâm lý học tại trường đại học Erasmus, Hà Lan

  • 2019-2022: Thạc sĩ tâm lý học tại trường đại học Erasmus, Hà Lan

Nơi công tác

Dịch vụ

  • Đặt lịch để khám online với Bs. Đỗ Ngọc Anh, 60 phút gọi thoại hoặc video