Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Đỗ Thị Nam Phương

Bs. Đỗ Thị Nam Phương

Chuyên khoa: Tim mạch

Tham gia từ: 6/2018

500,000 ₫ / 15 phút tư vấn

NƠI LÀM VIỆC

  • Phòng khám Đa khoa Quốc tế CMI

KINH NGHIỆM Y KHOA

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

  • Đại học Victor Segalen
    Tốt nghiệp Đại học Victor Segalen tại Bordeaux Pháp