Ảnh Bác sĩ Nguyễn Bảo Ân - telemedicine

Bác sĩ

Nguyễn Bảo Ân

Chuyên khoa: Tâm lý

- Nhóm rối loạn khí sắc – cảm xúc
- Nhóm rối loạn lo âu – ám ảnh
- Các vấn đề liên quan đến Stress và giấc ngủ.
- Hướng tiếp cận hỗ trợ định hướng nhận thức hành vi, chánh niệm và yoga.
- Đối tượng làm việc: Trẻ vị thành niên và người trưởng thành.

9 Năm

Kinh nghiệm

8.9 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Kinh nghiệm

 • 2014 - 2016: Chuyên viên can thiệp trẻ đặc biệt

 • 2016 - 2019: Chuyên viên Tâm lý lâm sàng, Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; Chuyên viên can thiệp trẻ đặc biệt và hỗ trợ tâm lý trẻ em, vị thành niên.

 • 2019 – nay: Chuyên viên tham vấn và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Học vấn

 • Đại học Y Dược Tp.HCM

  Chứng chỉ đào tạo: Tâm thần học căn bản và Tâm thần Bệnh học của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

 • Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

  Chứng chỉ đào tạo: Nghiệp vụ Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần; Quản lý ca trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần

 • Đại học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

  Chứng chỉ đào tạo: Hướng dẫn sử dụng và diễn giải kết quả trắc nghiệm đánh giá trí tuệ Wechsler cho trẻ em Việt Nam - WISC-IV-VN

 • Trường ĐH Văn Hiến Tp.HCM

  2009 - 2013: Tốt nghiệp chuyên ngành Tham vấn và Trị liệu Tâm lý Đại học Văn Hiến Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trung tâm Tham vấn và Hỗ trợ Cộng đồng Pháp Bảo

  Chứng chỉ đào tạo: Công tác xã hội cơ bản

 • Đại học Sư Phạm TP.HCM

  2016 - 2018: Cao học Tâm lý học Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 • Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh

  2016 - 2019: Lượng giá và can thiệp tâm lý cho trẻ em gặp rối loạn học tập trong bối cảnh học đường - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

  2014: Nghiệp vụ Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần; Quản lý ca trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần

 • Đại học Y Dược Tp.HCM

  2018: Tâm thần học căn bản và Tâm thần Bệnh học

 • University of Toronto

  2021: Mind Control: Managing Your Mental Health During COVID-19, University of Toronto through Coursera

 • University of Toronto

  2021: Mental Health and Resilience for Healthcare Workers, University of Toronto through Coursera

 • Johns Hopkins University

  2021: Psychological First Aid, Johns Hopkins University through Coursera

 • Public Health England

  2021: COVID-19: Psychological First Aid. Public Health England

 • The State University of New York

  2021: Disaster, Crisis, and Emergency Preparedness Communication. The State University of New York through Coursera

 • The Lego Foundation

  2021: Coping with Changes: Social-Emotional Learning Through Play, The Lego Foundation

Nơi công tác

PHÒNG KHÁM RỐI LOẠN GIẤC NGỦ & STRESS TP.HCM

Dịch vụ

 • Đặt lịch để khám online với Bs. Nguyễn Bảo Ân, 60 phút gọi thoại hoặc video