Ảnh Bác sĩ Nguyễn Ngô Thanh Phương - telemedicine

Bác sĩ

Nguyễn Ngô Thanh Phương

Chuyên khoa: Tim mạch, Nội tổng quát

nội tổng quát và tất cả bệnh tim mạch

14 Năm

Kinh nghiệm

13 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Kinh nghiệm

 • Bệnh viện Corentin Celton

  2010 - 2011: Nội trú tim mạch tại bệnh viện Corentin Celton, Paris Cộng hòa Pháp

 • Bệnh viện Antoine Béclère Clamart

  2011 - 2012: Nội trú tim mạch tại bệnh viện Antoine Béclère Clamart, cộng hòa Pháp

 • Bệnh viện Tim Tâm Đức Tp.HCM

  2013 - 2016: Bác sĩ tại bệnh viện Tim Tâm Đức

 • Mayo Clinic Hoa Kỳ

  05/2018: 2 tuần thực tập “Observership” tại bệnh viện Good Samaritans và trung tâm Mayo Clinic, Hoa kỳ

 • Phòng khám Quốc tế Victoria Nguyễn Văn Trỗi

  2016-nay: Khám ngoài giờ nội tổng quát tại phòng khám Victoria

 • Bệnh viện Tim Tâm Đức Tp.HCM

  2016- nay: Bác sĩ khoa rối loạn nhịp và điện sinh lý tim tại bệnh viện Tim Tâm Đức

Học vấn

 • Đại học Y Huế

  2008: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại trường đại học y dược Huế

 • Đại học Y Huế

  2008-2010: Thạc sĩ nội khoa tại trường đại học y dược Huế

 • Đại học Paris 7

  2010-2012: Đào tạo chuyên khoa tim mạch tại trường đại học Paris 7, cộng hòa Pháp

Nơi công tác

Bệnh viện Tim Tâm Đức Tp.HCM

Dịch vụ

 • Đặt lịch để khám online với Bs. Nguyễn Ngô Thanh Phương, 15 phút gọi thoại hoặc video