Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Nguyễn Quốc Huy

Bs Nguyễn Quốc Huy

Chuyên khoa: Nhi, Tim mạch

Tham gia từ: 7/2016

100,000 ₫ / lần tư vấn

NƠI LÀM VIỆC

 • Bệnh viện Nhi Đồng 2

KINH NGHIỆM Y KHOA

 • Bệnh viện Nhi Đồng 2
  Bác sĩ Nội trú Nhi Khoa
 • Bệnh viện Nhi Đồng 2
  Bác sĩ chuyên khoa Tim Mạch

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

 • Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch
  Tốt nghiệp loại Khá Bác sĩ Đa khoa hệ chính quy
 • Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch
  Bác sĩ chuyên khoa I - chuyên ngành Nhi Khoa