Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Nguyễn Quốc Huy

Bs. Nguyễn Quốc Huy

Chuyên khoa: Nhi, Tim mạch

Tham gia từ: 7/2016

100,000 ₫ / lần tư vấn

NƠI LÀM VIỆC

 • Bệnh viện Nhi Đồng 2

KINH NGHIỆM Y KHOA

 • Bệnh viện Nhi Đồng 2
  2013 - 3/2016: Bác sĩ Nội trú Nhi Khoa - Bệnh viện Nhi Đồng 2
 • Bệnh viện Nhi Đồng 2
  3/2016 - Nay: Bác sĩ chuyên khoa Tim Mạch - Bệnh viện Nhi Đồng 2

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

 • Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch
  2007 - 2013: Tốt nghiệp loại Khá Bác sĩ Đa khoa hệ chính quy Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM
 • Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch
  2014 - 2016: Bác sĩ chuyên khoa I - chuyên ngành Nhi Khoa Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM.