Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Trần Thị Mai Linh

Bs. Trần Thị Mai Linh

Chuyên khoa: Ngoại thần kinh

Tham gia từ: 7/2016

150,000 ₫ / lần tư vấn

NƠI LÀM VIỆC

 • Bệnh viện Chợ Rẫy

KINH NGHIỆM Y KHOA

 • Bệnh viện Chợ Rẫy
  2009 - 2011: Khoa Ngoại Thần Kinh - Bệnh viện Chợ Rẫy
 • Bệnh viện Chợ Rẫy
  1/2012 - 6/2012: Khoa Hồi Sức Ngoại Thần Kinh - Bệnh viện Chợ Rẫy
 • Bệnh viện Chợ Rẫy
  7/2012 - 12/2012: Khoa Ngoại Thần Kinh - Bệnh viện Chợ Rẫy
 • Bệnh viện Chợ Rẫy
  1/2013 - 7/2013: Khoa Cấp Cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy
 • Bệnh viện Chợ Rẫy
  8/2013 - Nay: Khoa Ngoại Thần Kinh - Bệnh viện Chợ Rẫy

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

 • Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch
  2008: Tốt nghiệp loại Khá Bác sĩ Đa khoa tại Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM.
 • Đại học Y Dược Tp.HCM
  2011: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú và Chuyên khoa I - Chuyên ngành Ngoại Thần Kinh tại trường Đại học Y Dược Tp.HCM.
 • Bệnh viện NCGM
  10/2015: Hoàn tất tập huấn nâng cao kỹ thuật điều trị bệnh chuyên ngành Ngoại Thần Kinh tại Bệnh viện NCGM (Trung tâm Quốc gia về Sức Khỏe và Y khoa toàn cầu ) - Nhật Bản.
 • Bệnh viện Đại học Tsukuba - Nhật Bản
  8/2016: Hoàn tất tập huấn nâng cao kỹ thuật điều trị bệnh chuyên ngành Ngoại Thần Kinh tại Bệnh viện Đại học Tsukuba - Nhật Bản.