Danh sách câu hỏi

Hồ sơ bệnh án của tôi có được bảo mật?

Khám từ xa sao bằng khám trực tiếp?

Làm sao tôi biết được các bác sĩ có giỏi và tận tâm hay không?

Nếu bác sĩ tư vấn chưa thỏa đáng?

Phải trả phí, quyền lợi của tôi có được đảm bảo?

Tôi có thể dùng nhiều thiết bị (điện thoại, máy tính...) để đăng nhập vào cùng một sổ khám online được không?

Tôi có thể thanh toán trước cho nhiều lần khám? Có những hình thức thanh toán nào?

Tôi đã bị trừ tiền, nhưng chưa tư vấn xong, tôi phải làm sao?

Tôi được nói chuyện với bác sĩ trong bao lâu?

Tại sao là Wellcare mà không phải một kênh nào khác? Thế nào là được "lựa chọn" bác sĩ?

Tại sao phải thanh toán trước, số tiền này có bị mất khi tôi chưa được tư vấn không?

Tại sao phải trả phí trong khi có thể gọi cho bất kỳ bác sĩ nào mà tôi xin được SĐT hoặc sử dụng bất kỳ kênh tư vấn miễn phí nào đó?

Tại sao phải tải thông tin bệnh án?