Danh sách câu hỏi

Khám từ xa là gì? Danh sách câu hỏi thường gặp về loại hình khám chữa bệnh từ xa và tính hiệu quả mà kênh Khám từ xa Wellcare mang lại.


 • Tại sao phải tải thông tin bệnh án?

  Tại sao phải tải Hồ sơ bệnh án?
  19-07-2019
   
 • Tại sao phải trả phí trong khi có thể gọi cho bất kỳ bác sĩ nào mà tôi xin được SĐT hoặc sử dụng bất kỳ kênh tư vấn miễn phí nào đó?

  Tại sao phải trả phí trong khi có thể gọi cho bất kỳ bác sĩ nào mà tôi xin được SĐT hoặc sử dụng bất kỳ kênh tư vấn miễn phí nào đó?
  19-07-2019
   
 • Tại sao phải thanh toán trước, số tiền này có bị mất khi tôi chưa được tư vấn không?

  Tại sao phải thanh toán trước, số tiền này có bị mất khi tôi chưa được tư vấn không?
  19-07-2019
   
 • Tại sao là Wellcare mà không phải một kênh nào khác? Thế nào là được "lựa chọn" bác sĩ?

  Tại sao là Wellcare mà không phải một kênh nào khác? Thế nào là được 'lựa chọn' bác sĩ?
  19-07-2019
   
 • Tôi được nói chuyện với bác sĩ trong bao lâu?

  Tôi được nói chuyện với bác sĩ trong bao lâu?
  19-07-2019
   
 • Tôi đã bị trừ tiền, nhưng chưa tư vấn xong, tôi phải làm sao?

  Tôi đã bị trừ tiền, nhưng chưa tư vấn xong, tôi phải làm sao?
  19-07-2019
   
 • Tôi có thể thanh toán trước cho nhiều lần khám? Có những hình thức thanh toán nào?

  Tôi có thể thanh toán trước cho nhiều lần khám? Có những hình thức thanh toán nào?
  19-07-2019
   
 • Tôi có thể dùng nhiều thiết bị (điện thoại, máy tính...) để đăng nhập vào cùng một sổ khám online được không?

  Tôi có thể dùng nhiều thiết bị (điện thoại, máy tính...) để đăng nhập vào cùng một sổ khám online được không?
  19-07-2019
   
 • Phải trả phí, quyền lợi của tôi có được đảm bảo?

  Phải trả phí, quyền lợi của tôi có được đảm bảo?
  19-07-2019
   
 • Nếu bác sĩ tư vấn chưa thỏa đáng?

  Nếu bác sĩ tư vấn chưa thỏa đáng?
  19-07-2019