Hồ sơ bệnh án của tôi có được bảo mật?

Hồ sơ bệnh án của tôi có được bảo mật?

Hồ sơ bệnh án của bạn được bảo mật. Tại Wellcare, dữ liệu được lưu trữ bảo mật trên hệ thống điện toán đám mây.

Tuy nhiên, bạn đừng quên rằng các bác sĩ có hẹn tư vấn với bạn, sẽ đồng thời được bạn cấp quyền truy cập vào hồ sơ bệnh sử. Ngoài bác sĩ, không một ai có thể truy cập vào Hồ sơ bệnh án của bạn, ngoại trừ chính bạn. Do vậy, bạn lưu ý tự bảo vệ mật khẩu của Sổ khám online.

Để giảm thiểu rủi ro, mật khẩu cần thỏa mãn một số điều kiện bắt buộc, ví như: tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ lẫn số, và có chữ viết hoa...

    - 22-06-2021 -

    Bài viết liên quan