Hồ sơ bệnh án của tôi có được bảo mật?

Hồ sơ bệnh án của tôi có được bảo mật?

Hồ sơ bệnh án của bạn được bảo mật hoàn toàn. Đó là một trong những điều kiện tiên quyết của bất cứ đơn vị nào xây dựng hệ thống Telemedicine. Tại Wellcare, dữ liệu được lưu trữ bảo mật trên hệ thống điện toán đám mây.
Tuy nhiên, bạn đừng quên rằng những bác sĩ khi được bạn yêu cầu tư vấn, sẽ đồng thời được bạn cấp quyền truy cập vào hồ sơ bệnh án. Ngoài bác sĩ tham gia tư vấn, không một ai có thể truy cập vào Hồ sơ bệnh án của bạn, ngoại trừ chính bạn. Do vậy, bạn lưu ý tự bảo vệ mật khẩu của Sổ khám online. Để giảm thiểu rủi ro, mật khẩu cần thỏa mãn một số điều kiện bắt buộc, ví như: tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ lẫn số, và có chữ viết hoa...

- 17-04-2019 -

Bài viết liên quan