Khám từ xa... thì có được không?

Theo thống kê, có từ 50% - 70% nhu cầu tham vấn với bác sĩ không nhất thiết phải gặp mặt trực tiếp, mà hoàn toàn có thể thực hiện online.

Theo thống kê, có từ 50% - 70% nhu cầu tham vấn với bác sĩ không nhất thiết phải gặp mặt trực tiếp, mà hoàn toàn có thể thực hiện online.

Từ sức khỏe trẻ em, người lớn, cho đến các vấn đề về tâm lý và sức khỏe tinh thần đều phù hợp. Wellcare có 40 chuyên khoa và hơn 100 bác sĩ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình.

- 05-07-2021 -

Bài viết liên quan