Tôi được nói chuyện với bác sĩ trong bao lâu?

Tôi được nói chuyện với bác sĩ trong bao lâu?

Wellcare - trên tất cả mọi phương diện, luôn bảo vệ quyền lợi của cả bạn lẫn bác sĩ. Do vậy, trong mọi tình huống, sẽ không can thiệp để ngắt kết nối giữa bác sĩ và bạn.
Thực tế, tùy từng trường hợp với mức độ đơn giản và phức tạp khác nhau, tùy theo tính cách và thói quen, mỗi bác sĩ sẽ tự làm chủ thời lượng các cuộc tư vấn của mình - dài ngắn khác nhau.
Các bác sĩ thường ước lượng khá chính xác thời lượng trung bình một cuộc tư vấn - bạn có thể tìm hiểu trước thông tin liên quan đến Quy định này của từng bác sĩ ở ô thông tin của họ.
Dù vậy, bạn yên tâm, một trong những điểm làm nên sự khác biệt của Wellcare với các hệ thống y tế từ xa khác, đó là: thứ nhất người tư vấn cho bạn là các bác sĩ đều đã có Chứng chỉ hành nghề được xác thực và hiện đang công tác tại các bệnh viện lớn hay phòng khám Quốc tế. Thứ hai, tất cả các bác sĩ Wellcare đều đã được Hội đồng cố vấn Y khoa thẩm định kỹ càng, luôn sẵn lòng lắng nghe và giải tỏa băn khoăn cho bạn. Thứ ba, bạn được chủ động chọn bác sĩ trước khi tư vấn. Thứ tư, đây là cuộc tư vấn có thu phí - chỉ riêng với lý do này, chất lượng cuộc tư vấn sẽ tạo nên sự khác biệt với tất cả các dịch vụ miễn phí khác.

- 17-04-2019 -

Bài viết liên quan