Tôi được nói chuyện với bác sĩ trong bao lâu?

Tôi được nói chuyện với bác sĩ trong bao lâu?

Các bác sĩ thường ước lượng khá chính xác thời lượng trung bình một cuộc tư vấn (slot tư vấn) - bạn có thể tìm hiểu trước thông tin liên quan ở ô thông tin của từng bác sĩ.

Thời lượng tư vấn được tính theo slot. Bạn có thể đăng ký 1-2-3-4 slots tùy nhu cầu.

Nếu muốn gia hạn thời lượng tư vấn, vui lòng nạp tiền vào sổ khám online và yêu cầu Wellcare hỗ trợ: 028.3622.6822 hoặc Zalo / Viber / Whatsapp / Telegram +84.366.905.905

- 22-06-2021 -

Bài viết liên quan