Hoạt động Y tế từ xa theo thông tư 49/2017/TT-BYT

Ngày 15/02/2018, Thông tư 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa được ban hành bởi Bộ trưởng Bộ Y tế bắt đầu có hiệu lực.

Một số điểm đáng chú ý trong Thông tư quy định hoạt động Y tế từ xa

Y tế từ xa được hiểu là việc trao đổi thông tin có liên quan đến sức khỏe của cá nhân giữa người làm chuyên môn y tế với cá nhân đó hoặc giữa những người làm chuyên môn y tế với nhau ở các địa điểm cách xa nhau thông qua các phương tiện công nghệ thông tin và viễn thông. (Theo Điều 2, Thông tư 49/2017/TT-BYT)

Các hoạt động y tế từ xa bao gồm:

  • Tư vấn y tế từ xa;
  • Hội chẩn tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa; hội chẩn tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa; hội chẩn tư vấn giải phẫu bệnh từ xa; hội chẩn tư vấn phẫu thuật từ xa;
  • Đào tạo chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Hoạt động Y tế từ xa phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện của các bên tham gia. Theo đó, người xin ý kiến tư vấn quyết định và chịu trách nhiệm về việc sử dụng nội dung tư vấn của bên tư vấn, đồng thời có trách nhiệm thông báo kết quả thực hiện cho bên tư vấn.

Riêng đối với hoạt động Tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa, Thông tư nêu rõ: “Người thực hiện tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa chỉ được tư vấn các nội dung phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và phải chịu trách nhiệm về nội dung đã tư vấn.

>> Thông tin chi tiết: Thông tư 49/2017/TT-BYT - Quy định về hoạt động y tế từ xa

Hệ thống tư vấn, khám chữa bệnh từ xa của mHealth theo Thông tư của Bộ Y tế

Hệ thống tư vấn, khám chữa bệnh từ xa của Công ty Cổ phần Công nghệ mHealth cho phép người dùng cập nhật thông tin sức khỏe và kết nối với các bác sĩ để thực hiện cuộc tư vấn sức khỏe từ xa.

Tất cả các Bác sĩ trên https://khamtuxa.vn đều có chứng chỉ hành nghề được cấp bởi Bộ Y Tế hoặc Sở Y tế nơi họ làm việc. Do đó, tất cả các Bác sĩ - người trực tiếp cung cấp các dịch vụ thông qua mHealth là các chuyên gia độc lập, tự chịu trách nhiệm cho các Dịch vụ mà họ cung cấp và tuân thủ các yêu cầu chuyên môn và giấy phép của họ.

>> Xem thêm Cách thức hoạt động hệ thống tư vấn, khám chữa bệnh từ xa của mHealth

 

Nguồn tham khảo: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-49-2017-TT-BYT-quy-dinh-ve-hoat-dong-y-te-tu-xa-347138.aspx

Wellcare, 22/03/2018

- 08-06-2018 -

Bài viết liên quan