Ảnh Bác sĩ Nguyễn Thị Phụng - Khám từ xa

Bác sĩ

Nguyễn Thị Phụng

Khoa Nội hô hấp, Nội tổng quát

Thạc sĩ, Bác sĩ tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Chợ Rẫy Tp.HCM. Tu nghiệp về Phổi Học & Hồi Sức Hô Hấp - Bệnh viện Royal Brisbane (Australia)

13 năm

Kinh nghiệm

8.3 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Bệnh nhân nói gì?

Kinh nghiệm

  • 2011 - 2013: Tu nghiệp về Phổi Học & Hồi Sức Hô Hấp - Bệnh viện Royal Brisbane (Australia), Đại học Catholic University (ACU).

  • Hội nghị Khoa học: "Quản lý đa phương diện Bệnh Phổi tắc nghẽn mạn tính" (2018),

  • Hội nghị Hô hấp Pháp Việt (2018)

  • American Thoracic Society (ATS) International Conference (2017, 2018)

  • Hội thảo khoa học: "Thách thức trong quản lý Hen và Bệnh Phổi tắc nghẽn mạn tính"

  • Hội thảo khoa học và CME: "Trị liệu thuốc trong COPD: Cơ sở lý luận và áp dụng thực hành" (2017)

  • Hội nghị Khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam (2016)

Học vấn

  • 2005 - 2007: Sau đại học, Đại học Y Dược Tp.HCM

Nơi công tác

Bệnh viện Chợ Rẫy
  • Địa chỉ 201B Nguyễn Chí Thanh, phường 12, Quận 5

Dịch vụ

  • Đặt lịch để khám online với Bs. Nguyễn Thị Phụng, 15 phút gọi thoại hoặc video