Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Phan Hữu Tú

Bs. Phan Hữu Tú

Chuyên khoa: Đái tháo đường, Nội tiết, Nội tổng quát

Tham gia từ: 7/2016

200,000 ₫ / lần tư vấn

NƠI LÀM VIỆC

 • Phòng khám đa khoa quốc tế Yersin

KINH NGHIỆM Y KHOA

 • Trung tâm Y tế Diên khánh - Khánh hòa
  Từ 1997 - 2007: Bác sĩ khoa Khám - Cấp Cứu - Siêu Âm tại Trung tâm Y tế Diên Khánh - Khánh hòa.
 • Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia
  Từ 2007 - 2009: Bác sĩ Siêu Âm Tổng Quát, Tim Mạch tại Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia.
 • Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare Q.7
  Từ 2009 - 2011: Bác sĩ Siêu Âm Tổng Quát, Tim Mạch tại Phòng khám Victoria Healthcare.
 • Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare Q.7
  Bác sĩ Nội Tổng Quát, chuyên khoa Nội Tiết, Siêu âm
 • Phòng khám đa khoa quốc tế Yersin
  Từ 2013 - 2017: Bác sĩ Nội Tổng Quát, chuyên khoa Nội Tiết, Siêu âm tại Phòng khám Victoria Healthcare.
 • Phòng khám đa khoa quốc tế Yersin
  2017 - nay: Bác sĩ chuyên khoa Nội tiết - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin.

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

 • Đại học Y Huế
  1997: Tốt nghiệp Đại học Y Khoa Huế
 • Đại học Y Dược Tp.HCM
  2011 - 2013: Học chuyên khoa I - Nội tiết tại Đại học Y Dược Tp.HCM.