Ảnh Bác sĩ Phan Hữu Tú - Khám từ xa

Bác sĩ

Phan Hữu Tú

Chuyên khoa: Đái tháo đường, Nội tiết, Nội tổng quát

Bác sĩ chuyên khoa Nội tiết - Nội tổng quát với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Tốt nghiệp 2 trường đại học là Đại học Y Khoa Huế (1997) và Đại học Y Dược TP.HCM (2013)

24 năm

Kinh nghiệm

9.7 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Kinh nghiệm

 • Trung tâm Y tế Diên khánh - Khánh hòa

  Từ 1997 - 2007: Bác sĩ khoa Khám - Cấp Cứu - Siêu Âm tại Trung tâm Y tế Diên Khánh - Khánh Hòa.

 • Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia

  Từ 2007 - 2009: Bác sĩ Siêu Âm Tổng Quát, Tim Mạch tại Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia.

 • Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare Q.7

  Từ 2009 - 2011: Bác sĩ Siêu Âm Tổng Quát, Tim Mạch tại Phòng khám Victoria Healthcare.

 • Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare Q.7

  Bác sĩ Nội Tổng Quát, chuyên khoa Nội Tiết, Siêu âm

 • Phòng khám đa khoa quốc tế Yersin

  Từ 2013 - 2017: Bác sĩ Nội Tổng Quát, chuyên khoa Nội Tiết, Siêu âm tại Phòng khám Victoria Healthcare.

 • Phòng khám đa khoa quốc tế Yersin

  2017 - nay: Bác sĩ chuyên khoa Nội tiết - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin.

Học vấn

 • Đại học Y Huế

  1997: Tốt nghiệp Đại học Y Khoa Huế

 • Đại học Y Dược Tp.HCM

  2011 - 2013: Học chuyên khoa I - Nội tiết tại Đại học Y Dược Tp.HCM.

Nơi công tác

Phòng khám đa khoa quốc tế Yersin
 • Địa chỉ 10 Trương Định, phường 6, Quận 3,

Dịch vụ

 • Đặt lịch để khám online với Bs. Phan Hữu Tú, 15 phút gọi thoại hoặc video