Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Phạm Thị Xuân Linh

Bs. Phạm Thị Xuân Linh

Chuyên khoa: Nhi

Tham gia từ: 3/2017

250,000 ₫ / lần tư vấn

NƠI LÀM VIỆC

 • Phòng khám Quốc tế Victoria Nguyễn Văn Trỗi

KINH NGHIỆM Y KHOA

 • Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định
  2002 - 2009: Bác sĩ khoa Nhi - Sơ Sinh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
 • Phòng khám Quốc tế Victoria Nguyễn Văn Trỗi
  2009 - Nay: Bác sĩ Nhi Khoa tại Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare.

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

 • Đại học Y Dược Tp.HCM
  1996 - 2002: Bác sĩ Đa khoa - Trường Đại học Y Dược Tp.HCM.
 • Đại học Y Dược Tp.HCM
  2007 - 2009: Thạc sĩ chuyên khoa Nhi - Trường Đại học Y Dược Tp.HCM.
 • Các khóa học ngắn hạn về các kỹ năng hồi sức sơ sinh, hỗ trợ nâng cao đời sống trẻ em, đào tạo tiêm chủng.