Ảnh Bác sĩ Bùi Thanh Thuy - telemedicine

Bác sĩ

Bùi Thanh Thuy

Chuyên khoa: Tâm lý

Hơn 10 năm hỗ trợ tâm lý giáo dục cho trẻ rối loạn phát triển và gia đình trẻ, hơn 3 năm trong lĩnh vực tham vấn và trị liệu tâm lý cho trẻ em, vị thành niên và người lớn.

10 Năm

Kinh nghiệm

8.3 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Kinh nghiệm

 • 2012 - 2013: Chuyên viên can thiệp tâm lý và giáo dục cho trẻ có khó khăn về phát triển tại trung tâm tư vấn và giáo dục trẻ em ATC

 • 2013 - 2016: Quản lý , giám sát và lên chương trình can thiệp cho trẻ ở trung tâm tư vấn và giáo dục và trị liệu trẻ em ATC . Đồng thời là chuyên viên tâm lý làm việc với phụ huynh của trẻ có khó khăn về phát triển tại trung tâm.

 • Touching Soul Center

  2016- 2018: Chuyên viên can thiệp giáo dục cho trẻ có khó khăn về phát triển tại gia đình. Đồng thời là chuyên viên tâm lý lâm sàng làm việc tại TSC

 • Touching Soul Center

  2018 - bây giờ: Chuyên viên tâm lý làm việc với trẻ em và gia đình tại trung tâm Touching Soul Center

 • 2020 - 2021: Giám sát chuyên môn và đào tạo chuyên môn cho nhân sự tại trung tâm Tư vấn Giáo dục và trị liệu trẻ em ATC.

Học vấn

 • Trường ĐH Văn Hiến Tp.HCM

  2008 - 2012: Tốt nghiệp loại Giỏi – chuyên ngành Tham vấn và Trị Liệu Tâm Lý tại trường Đại học Văn Hiến

 • Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch

  2014 - 2017: Hoàn thành khóa học Trị liệu hệ thống do trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch phối hợp cùng Bỉ tổ chức.

 • Đại học Sư Phạm TP.HCM

  Tháng 08/2014: Hoàn thành khóa tập huấn “ Đánh giá và lên chương trình can thiệp cho trẻ tự kỷ” do trường Đại học sư phạm TpHCM tổ chức.

 • Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh

  Tháng 1/2018: Hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn “ Trị liệu nghệ thuật cơ bản” do trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn phối hợp với cô Alexandra Danner- Weinberger tổ chức.

 • Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh

  Tháng 3/2019: Hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn “ Trị liệu nghệ thuật cho học sinh và trẻ tự kỷ” do trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn tổ chức

 • Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh

  Tháng 6/2019: Hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn “ Trị liệu nghệ thuật nâng cao” do trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn phối hợp với cô Alexandra Danner- Weinberger tổ chức.

Nơi công tác

Touching Soul Center

Dịch vụ

 • Đặt lịch để khám online với Bs. Bùi Thanh Thuy, 60 phút gọi thoại hoặc video