Ảnh Bác sĩ Nguyễn Đào Uyên Trang - telemedicine

Bác sĩ

Nguyễn Đào Uyên Trang

Chuyên khoa: Tâm thần kinh, Tâm lý

Các bệnh thường điều trị: rối loạn trầm cảm chủ yếu, rối loạn lo âu, rối loạn thích nghi, tâm thần phân liệt…

7 Năm

Kinh nghiệm

11 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Bệnh nhân nói gì?

Từng bệnh nhân đều được mời chấm điểm và góp ý sau mỗi cuộc tư vấn. Mỗi lời cảm ơn đều được trân trọng, mỗi một góp ý đều được các bác sĩ và Wellcare nghiêm túc ghi nhận và chấn chỉnh.

Kinh nghiệm

 • Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Tp.HCM

  12/2018 đến nay: Bác sĩ nội trú tại khoa tâm thần kinh BV Nguyễn Tri Phương

 • Tham gia tổ chức CME “rối loạn trầm cảm chủ yếu”

 • Tham gia công tác giảng dạy tại Touching soul center

Học vấn

 • Đại học Y Dược Tp.HCM

  2012-2018: Bác sĩ đa khoa đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh

 • Đại học Y Dược Tp.HCM

  2018-2021: Bác sĩ nội trú tâm thần đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh

 • Đại học Y Dược Tp.HCM

  2019-2021: Thạc sĩ Bác sĩ Tâm Thần đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Tp.HCM

Dịch vụ

 • Đặt lịch để khám online với Bs. Nguyễn Đào Uyên Trang, 20 phút gọi thoại hoặc video