Ảnh Bác sĩ Phạm Tiến Dũng - telemedicine

Phạm Tiến Dũng

Chuyên khoa: Tâm lý

Tôi tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tham vấn tâm lý tại Đại Học Texas State, Mỹ vào năm 2017.

Hiện tôi đã thực hành tham vấn tâm lý ở Sài Gòn được khoảng 4 năm. Tôi chủ yếu làm tham vấn cho cá nhân (chủ yếu là thân chủ từ 16 đến 40 tuổi), đôi lúc cũng làm việc với cặp đôi hoặc gia đình.

Các vấn đề tôi thường tham vấn liên quan tới mối quan hệ (cặp đôi hoặc gia đình), công việc (định hướng/thay đổi công việc, áp lực trong công việc), rối loạn lo âu, trầm cảm, lưỡng cực.

Hướng tiếp cận trong tham vấn của tôi lấy nền tảng là Nhân Vị Trọng Tâm (Person-Centered Approach) kết hợp với Trị Liệu Chấp Nhận và Cam Kết (Acceptance and Commitment Therapy), đặt việc xây dựng mối quan hệ trị liệu làm nền tảng, từ đó hỗ trợ thân chủ trong việc chú ý rõ hiện tại đang có gì xảy ra trong và xung quanh mình, chấp nhận được những khó khăn/khó chịu đang tồn tại, và hướng đến những hành động/thay đổi có hiệu quả/ý nghĩa hơn.

10 Năm

Kinh nghiệm

62 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Kinh nghiệm

  • 8/2016 – 5/2017: Chuyên viên tham vấn nghề, Trung tâm tư vấn nghề, Đại học Texas State – Texas, Mỹ

  • 1/2017 – 5/2017: Tham vấn viên tâm lý – Thực tập, Communities in Schools, Trường THCS Crockett – Texas, Mỹ

  • 8.2017 – Hiện tại: Chuyên viên tham vấn tâm lý, Human Dynamic, Touching Soul Center, Saigon Psychub – TPHCM

Học vấn

  • Cử nhân, Tâm lý học, Đại học Texas A&M (Mỹ)

  • Thạc sĩ, Tham vấn tâm lý, Đại học Texas State (Mỹ)

Nơi công tác

Touching Soul Center
  • Địa chỉ 80/23 Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Dịch vụ

  • Đặt lịch để khám online với Bs. Phạm Tiến Dũng, 60 phút gọi thoại hoặc video