Ảnh Bác sĩ Vũ Đức Nguyên - telemedicine

Bác sĩ

Vũ Đức Nguyên

Chuyên khoa: Tâm thần học

4 Năm

Kinh nghiệm

23.2 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Kinh nghiệm

 • Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Tp.HCM

  10/2020 - nay: Bác sĩ Tâm thần Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Học vấn

 • Đại học Y Dược Tp.HCM

  09/2014 - 09/2020: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa

 • Đại học Y Dược Tp.HCM

  09/2020 - nay: Bác sĩ nội trú Tâm thần

 • Đại học Y Dược Tp.HCM

  09/2021 - nay: Thạc sĩ Tâm thần

Nơi công tác

Dịch vụ

 • Đặt lịch để khám online với Bs. Vũ Đức Nguyên, 30 phút gọi thoại hoặc video