Ảnh Bác sĩ Phạm Ngọc Long - telemedicine

Phạm Ngọc Long

Chuyên khoa: Tâm lý

Có chuyên môn trong lĩnh vực tâm lý lâm sàng như tham vấn và trị liệu tâm lý, đánh giá/lượng giá tâm lý. Các chủ đề làm việc chính: lo âu, trầm cảm, sang chấn, hình ảnh bản thân, khó khăn mối quan hệ, stress. Đối tượng làm việc chủ yếu: trẻ vị thành niên và người trường thành. Hướng tiếp cận: làm việc cá nhân, can thiệp theo định hướng tâm động năng và nhận thức hành vi.

7 Năm

Kinh nghiệm

26.7 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Kinh nghiệm

 • Bệnh viện Quận 2

  2018–2019: Tham vấn và trị liệu tâm lý cho trẻ em và trẻ vị thành niên

 • Công ty Dynamic Consultant

  2019 – nay: Tham vấn tâm lý online và trực tiếp cho nhân viên các công ty cộng tác

 • Bệnh viện Nhi Trung Ương Hà Nội

  3/2019–5/2019: Cộng tác viên tham vấn và trị liệu tâm lý cho trẻ em và trẻ vị thành niên. Thực hiện các bài test đánh giá về rối loạn phát triển và sức khỏe tinh thần cho trẻ.

 • Đại học Y Dược Tp.HCM

  2019–2021: Tham vấn và trị liệu tâm lý cho trẻ vị thành niên và người trưởng thành. Thực hiện lượng giá tâm lý cho thân chủ bằng các test tâm lý, test phóng chiếu.

 • 2021–2022: Giảng viên tâm lý - Trường THCS Tuệ Đức

 • Văn phòng tâm lý Tí Tách

  2020 – nay: Tham vấn tâm lý cho các thân chủ người trưởng thành theo hình thức cá nhân hoặc gia đình.

Học vấn

 • Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh

  2014 - 2018: Cử nhân Khoa Tâm lý học. Chuyên ngành Tham vấn - trị liệu

 • Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh

  2019 - 2022: Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng.

Nơi công tác

Văn phòng tâm lý Tí Tách

Dịch vụ

 • Đặt lịch để khám online với Bs. Phạm Ngọc Long, 45 phút gọi thoại hoặc video