Ảnh Bác sĩ Dương Thùy Lệ Trang - telemedicine

Dương Thùy Lệ Trang

Chuyên khoa: Tâm lý

Chuyên gia tâm lý được đào tạo tại Châu Âu. Thạc sĩ Tâm lý trường University of Twente (vương quốc Hà Lan), Cử nhân Tâm lý (chuyên ngành Tham vấn trị liệu) trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Tp. HCM. Các lĩnh vực trị liệu chuyên môn: Trầm cảm, Rối loạn lo âu, các vấn đề tâm lý sau mất mát, sang chấn tuổi thơ, sống cùng những người nghiện rượu, sống cùng bệnh mãn tính, khủng hoảng về ý nghĩa cuộc sống, các khó khăn trong công việc và thiếu các kỹ năng xã hội và tâm lý. Các phương pháp đã được đào tạo bao gồm: Schema Therapy, Cognitive & Behavioral Therapy (CBT), Acceptance & Commitment Therapy (ACT), Positive Psychology Interventions (PPI), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MCBT)

13 Năm

Kinh nghiệm

35.8 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Kinh nghiệm

 • 2021 - nay: Tâm lý gia tại văn phòng tâm lý Tranquil

 • 2023: Thực tập tại khoa tâm lý, trường Đại học Twente, vương quốc Hà Lan

 • 2019: Thực tập tại khoa tâm lý, bệnh viện Nhi Đồng 2

 • 2018 - 2021: Tư vấn nhân sự tại Ngân hàng Citibank Việt Nam

 • 2017 - 2018: Tư vấn nhân sự tại Perso Kelly

 • 2015 - 2017: Tư vấn phát triển năng lực thanh thiếu niên tại Dale Carnegie

 • 2013 - 2015: Tư vấn giảng dạy tiếng Anh tại VUS, ASTON Việt Nam

Học vấn

 • 2023: Tốt nghiệp Thạc sĩ Tâm lý, Đại học Twente, vương quốc Hà Lan

 • 2022: Chứng chỉ Healing the Inner Child, Center of Excellence, Anh Quốc

 • 2015 - 2019: Cử nhân Tâm lý ( chuyên ngành Tham vấn Trị liệu), Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Tp.HCM

 • 2008 - 2012: Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Tp.HCM

Nơi công tác

Văn phòng Tâm lý Tranquil

Dịch vụ

 • Đặt lịch để khám online với Bs. Dương Thùy Lệ Trang, 60 phút gọi thoại hoặc video