Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Hồ Dũng

Bs Hồ Dũng

Chuyên khoa: Tâm thần học

Tham gia từ: 5/2017

150,000 ₫ / 30 phút tư vấn

NƠI LÀM VIỆC

 • Bệnh viện Trung Ương Huế

KINH NGHIỆM Y KHOA

 • Tư vấn chăm sóc sức khỏe tâm thần người lớn và trẻ em tại cộng đồng

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

 • Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế
  Học Bác sĩ Đa khoa
 • Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế
  Tốt nghiệp Chuyên khoa Sơ Bộ - Chuyên khoa Tâm Thần
 • Đại học Queensland, Australia
  Tốt nghiệp Thạc sĩ Sức khỏe Tâm thần