Bác sĩ Trần Quang Trung
Bác sĩ Hồ Dũng

Bs. Hồ Dũng

Chuyên khoa: Tâm thần học

Tham gia từ: 5/2017

150,000 ₫ / 30 phút tư vấn

NƠI LÀM VIỆC

 • Bệnh viện Trung Ương Huế

KINH NGHIỆM Y KHOA

 • Tư vấn chăm sóc sức khỏe tâm thần người lớn và trẻ em tại cộng đồng
 • Giảng viên – Phó trưởng Bộ môn Tâm thần, Đại học Y Dược Huế
 • Bác sĩ điều trị Khoa Tâm Thần – Bệnh viện Trung ương Huế

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

 • Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế
  1998 - 2004: Học Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược Huế
 • Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế
  2006: Tốt nghiệp Chuyên khoa Sơ Bộ - Chuyên khoa Tâm Thần tại Đại học Y Dược Huế
 • Đại học Queensland, Australia
  2011: Tốt nghiệp Thạc sĩ Sức khỏe Tâm thần tại Đại học Queensland, Australia