Chuyên khoa: Tâm thần kinh, Tâm lý

Giảng viên – Phó trưởng Bộ môn Tâm thần, Đại học Y Dược Huế; Bác sĩ điều trị Khoa Sức khỏe Tâm thần – Bệnh viện Trung ương Huế.

21 Năm

Kinh nghiệm

13 phút

Tư vấn trung bình

100 %

Hài lòng

Bệnh nhân nói gì?

Từng bệnh nhân đều được mời chấm điểm và góp ý sau mỗi cuộc tư vấn. Mỗi lời cảm ơn đều được trân trọng, mỗi một góp ý đều được các bác sĩ và Wellcare nghiêm túc ghi nhận và chấn chỉnh.

Kinh nghiệm

 • Tư vấn chăm sóc sức khỏe tâm thần người lớn và trẻ em tại cộng đồng

 • Giảng viên – Phó trưởng Bộ môn Tâm thần, Đại học Y Dược Huế

 • Bác sĩ điều trị Khoa Tâm Thần – Bệnh viện Trung ương Huế

Học vấn

 • Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế

  1998 - 2004: Học Bác sĩ Y Khoa, Đại học Y Dược Huế

 • Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế

  2006: Tốt nghiệp Chuyên khoa Sơ Bộ - Chuyên khoa Tâm Thần tại Đại học Y Dược Huế

 • Đại học Queensland, Australia

  2011: Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Queensland, Australia

Nơi công tác

Bệnh viện Trung Ương Huế
 • Địa chỉ 16 Lê Lợi, Vĩnh Ninh,

Dịch vụ

 • Đặt lịch để khám online với Bs. Hồ Dũng, 30 phút gọi thoại hoặc video